top of page
korakontakt_edited.png
Certified DPS 500px.png

INLÄMNINGS-

UPPGIFTER

Inlämningsuppgifterna ska skrivas utförligt, med egna ord och skickas in  i PDF-format.

Praktisk träning

 • Träning med egen hund
  Du ska dokumentera träning med egen hund. Dokumentationen ska innefatta filmat material samt skriftlig träningsplan och utvärdering (som sparas ner i PDF-format och skickas in tillsammans med det filmade materialet). 

  Det filmade materialet ska innehålla alla grundövningar inklusive externbelöning och signalkontroll. Materialet ska klippas ihop till en film som ska vara minst 5 minuter och max 10 minuter lång. Den ska sedan laddas upp olistat (bara den som får länken till videoklippet kan se filmen) på valfri streamingtjänst, förslagsvis Youtube eller Vimeo. 

  Träningen med hund + ägare ska filmas på ett sådant sätt att det framgår hur du som instruktör presenterar övningen samt hur du interagerar med hundägaren i träningen. 

  Parkourpromenden ska filmas av utomstående person och ska innehålla material från när övningarna presenteras samt interaktionen mellan dig som instruktör och hundägarna. 
   

 • Hund 1 utan ägare
  Du ska träna en hund utan ägare.
  Planera träningen efter hundens förutsättningar med målet att gå igenom alla grundövningar. 
  Träningen ska delas upp på tre tillfällen (dessa får inte infalla samma dag) 1 h per gång. 
  Träningen ska dokumenteras med filmat material samt skriftlig träningsplan och utvärdering (som sparas i PDF-format och skickas in tillsammans med länk till det filmade materialet). 
  Det filmade materialet ska klippas ihop till en film som ska vara 5 minuter lång, med klipp från alla tre träningstillfällen. 

   

 • Hund 2 med ägare
  Du ska instruera en hundägare med hund i alla grundövningar samt externbelöning. 

  Träningen ska delas upp på tre tillfällen (som inte får infalla på samma dag) och 1 h per gång. 
  Träningen ska dokumenteras skriftligt med träningsplan och utvärdering (som sparas i PDF-format och skickas in tillsammans med länk till det filmade materialet). 
  Det filmade materialet ska klippas ihop till en film som ska vara 5 minuter lång, med klipp från alla tre träningstillfällen.
   

 • Hund 3 med ägare 
  Du ska instruera en hundägare med hund i alla grundövningar samt externbelöning. 
  Träningen ska delas upp på tre tillfällen (som inte får infalla på samma dag) och 1 h per gång. 
  Träningen ska dokumenteras skriftligt med träningsplan och utvärdering (som sparas i PDF-format och skickas in tillsammans med länk till det filmade materialet). 
  Det filmade materialet ska klippas ihop till en film som ska vara 5 minuter lång, med klipp från alla tre träningstillfällen.

   

 • Parkourpromenad
  Du ska hålla en parkourpromenad för minst 5 deltagare vid ett tillfälle under 1 h. 
  Reka ett område innan och gör en skriftlig planering för vilka övningar du planerar att lära ut. 
  Be någon om hjälp att filma när du instruerar och visar de olika övningarna samt deltagarna och deras hundar. Filmen ska vara minst 5 minuter lång. 

   

bottom of page