top of page
korakontakt_edited.png
Certified DPS 500px.png

LAGAR & REGLER 

Det viktigt att följa lagen och ta hänsyn till omgivningen.

Enligt Djurskyddslagen 16 § ska hunden under tiden 1 mars – 20 augusti hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Under resten av året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att driva eller förfölja vilt (om den inte används till jakt). Lagen är lite luddig och kan tolkas olika. På vissa platser gäller ett absolut koppeltvång eller totalt hundförbud och då finns inget utrymme för egna tolkningar av lagen. Det är vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser. Reglerna varierar från kommun till kommun och du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller där du befinner dig med din hund. Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för att få mer information.

Träna alltid med positiv förstärkning. Enligt Djurskyddslagen 13 § kan du dömas för djurplågeri om du medvetet eller av grov oaktsamhet utsätter hunden för lidande genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt. Tvinga aldrig hunden och bestraffa den inte genom att tillföra obehag hos den.

Hunden ska alltid vara ordentligt rastad innan du börjar träningen. Händer det en olycka plockar du självklart upp efter hunden och slänger påsen i en papperskorg. Om det är blött på marken bör du inte låta hunden sätta tassarna mot till exempel parkbänkar där människor kan tänkas sätta sig. Det lämnar otrevliga tassavtryck och grus. Möt alltid omgivningen med ett leende och förklara gärna vad dogparkour går ut på och varför du tränar det om någon är nyfiken och undrar.

 

Tänk på att det ofta råder hundförbud i offentliga parker och på lekplatser, även om det inte sitter några skyltar uppe. Kolla alltid med kommunen vad som gäller, det är särskilt viktigt om du ska hålla kurs på en offentlig plats. 
 

bottom of page