top of page
korakontakt_edited.png
Certified DPS 500px.png

TRIX PÅ HINDER

Hunden ska utföra olika trix på ett hinder. Det kan vara ligg, sitt, stå, snurra runt (åt båda hållen), sitt fint, buga eller något annat beteende din hund kan utföra på signal. Börja på stora, breda hinder med enkla kommandon och försvåra genom att välja mindre hinder och svårare trix.
 

Man brukar lära hunden trix hemma, i en trygg miljö utan störningar och det är ofta en kravlös, rolig träning. För rädda och osäkra hundar är det här bra övning eftersom att signalen/kommandot för beteendet är något hunden känner igen. Det kan hjälpa om hunden fastnar och har svårt att våga något nytt. Träna först några gånger på marken för att friska upp hundens minne och fortsätt sedan på ett lågt hinder, nära marken.

bottom of page