TRÄNA SÄKERT!

Filmerna som sprids på sociala medier med hundar som klättrar på höga murar och voltar mot väggar är häftiga och inspirerande. Men är de säkra?

Säkerheten är a och o när du tränar dogparkour med din hund. Skaderiskerna är stora i de flesta hundsporter och det är alltid viktigt att sätta hundens säkerhet först. I takt med att den här träningsformen sprids, ökar också riskerna att vi utsätter hundarna för slitage och skador. Vi måste alltid tänka på att den här träningen i stadsmiljö inte är naturlig för hunden – underlagen är stumma och hårda jämfört med skogens mjuka mark. Det finns många aspekter att tänka på; utrustning, höjder, landningar, underlag, ålder, storlek, repetitioner och hastighet bland annat. I det här avsnittet går vi igenom hur du tränar på säkrast möjliga sätt och vad som är viktigt att lära ut på kurser och träffar. 

© Dogparkour Sweden 2020